Denna webbplats hör till böckerna Skolledare i en digitaliserad värld och Formativt ledarskap i en digitaliserad värld. Här hittar du stödmaterial, länktips och annat som nämns i mina böcker. Vill du provläsa eller beställa någon av böckerna kan du göra det på Gothia Fortbildnings webbsida

Lycka till med arbetet! Tillsammans är nyckelordet för att lyckas!

Malin Frykman, stolt skolutvecklingsnörd och författare.